สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ให้การต้อนรับนางสาว วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมกับคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ประชุม เพื่อหารือในภารกิจของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อน และสนับสนุนสตรี

วันที่28มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ให้การต้อนรับนางสาว วรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์
นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ รองประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ
พร้อมกับคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ประชุม
เพื่อหารือในภารกิจของสมาคมสตรีนครเชียงใหม่
เพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อน
และสนับสนุนสตรี จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบที่สภาสตรีกำหนด
ณ ห้องประชุมเล็ก ศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จากนั้นเวลา13.00 น.เดินทางพร้อมคณะ
เพื่อนมัสการ พระประชานาถมุนี
เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ เพื่อกราบขอพรและแขวนโคมล้านนา
บูชาพุทธคุณ สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลท่าศาลาต้นกำเนิด
โคมล้านนาของเมืองเชียงใหม่
จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแขวนโคมประจำวันเกิด
เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเองและครอบครัวสืบไป


แสดงความคิดเห็น