สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการบริหารจัดการ ขยะตามหลัก3Rs กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการบริหารจัดการ
ขยะตามหลัก3Rs
กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ
ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ
โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากเทศบาลนครเชียงใหม่
มาให้ความรู้ในเรื่องการประดิษฐ์ของใช้จากหลอดกาแฟ
โดยนำมาประดิษฐ์เป็นหมอนเพื่อเป็นของใช้ในครัวเรือนต่อไป


แสดงความคิดเห็น