สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


โครงการดำเนินการ ฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อจำหน่ายออนไลน์ ระยะเวลา 18 ชั่วโมง

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการดำเนินการ
ฝึกอาชีพเสริมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
เพื่อจำหน่ายออนไลน์ ระยะเวลา 18 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2566
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุภายในตำบลท่าศาลา ณ ห้องประชุมเกษียณวัย


แสดงความคิดเห็น