สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดงานตลาดนัดชามิ่งไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดอบจ.

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น.
นายกจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และคณะผู้บริหารร่วมเปิดงานตลาดนัดชามิ่งไนท์มาร์เก็ต
ตลาดนัดอบจ.โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นำโดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเปิดตลาดการค้าให้กับพี่น้องประชาชนได้มีสถานที่
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ในการขายสินค้าเพื่อ
ส่งเสริมการค้าในระดับชุมชนในอนาคตต่อไป


แสดงความคิดเห็น