สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยแนวทาง ๕ ส. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดบวกครกหลวง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และร่วมขับร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี”
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่า
จากนั้นเป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยแนวทาง ๕ ส.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ วัดบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น