สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลท่าศาลาทันสมัย เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าศาลา และศูนย์บริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น