สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและแข่งขันลาบพื้นเมือง


แสดงความคิดเห็น