สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566

เทศบาลตำบลท่าศาลาเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 -2 มกราคม 2566
ณ ตลาดรถไฟ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
หมู่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ เข้าร่วม เปิดกิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน
โดย นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งจุดบริการประชาชน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางช่วงเทศการปีใหม่ 2566
ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญให้น้อยที่สุด
2. เพื่อช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
3.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ
4. เพื่อให้บริการประชาชนได้พักผ่อนระหว่างการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมและอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการเดินทาง
5. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัยขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ


แสดงความคิดเห็น