สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เทศบาลตำบลท่าศาลาเข้าศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะเพื่อยกระดับ การบริการประชาชนเพื่อพัฒนาการ ให้บริการท้องถิ่นดิจิทัล

วันที่ 23 มกราคม2566 เวลา13.00 น.
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าศึกษา ดูงานระบบการบริการประชาชน
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการจนเป็นต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัลในการให้บริการประชาชน
ให้ได้รับประโยชนในทุกด้านโดยได้รับเกียรติ จากนายธนวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น