สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เตรียมความพร้อม ฟ้อนเล็บสตรีอำเภอเมือง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปีชาตกาล

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
/ประธานสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม
เตรียมความพร้อมฟ้อนเล็บสตรีอำเภอเมือง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ครบรอบ 150 ปีชาตกาล
ณ ห้องประชุมศาลาสหกิจเทศบาลตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น