สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบวกครกหลวง

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาพร้อมด้วยนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดบวกครกหลวง
โดย พระครูวิทิตศาสนาทร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


แสดงความคิดเห็น