สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.บ้านจันทร์ ร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ แจกหน้ากาอนามัยป้องกันฝุ่นละออง

ในช่วงเทศกาลสกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ โดย นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหน้าอนามัยกรองอากาศ ประเภท N95 และหน้ากากอนามัยกรองคาร์บอน ป้องกันฝุ่นละออง เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในเขตตำบลบ้านจันทร์สำหรับสวมใส่ใการป้องการฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M. 2.5 โดยมีนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ เป็นตั;แทนในการส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้านในเขตตำบลบ้านจันทร์


แสดงความคิดเห็น