สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.บ้านจันทร์ จัดพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย โดยมีนายบุญงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายธนวินท์ สุเต็ม ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


แสดงความคิดเห็น