สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.บ้านจันทร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 อบต.บ้านจันทร์ โดยนายวีระ ยิ่งรักเพ็ญจันทร์ นายก อบต.บ้านจันทร์ พร้อมด้วย นายบุญงค์ สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายธนวินท์ สุเต็ม ท้องถิ่นอำเภอกัลยาณิวัฒนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านจันทร์  และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านจันทร์ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย โดยการทำความสะอาด เก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเส้นทางวัดจันทร์ – ปาย และเส้นทางวัดจันทร์ – สะเมิง – เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น