สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565


แสดงความคิดเห็น