สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

สระเกล้าดำหัว ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าศาลา ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา

วันนี้ (21​ เมษายน​ 2566)
เวลา​ 18.00​ น. ที่บ้านริมคาว หมู่2 บ้านศรีบัวเงิน
คณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่ตำบลท่าศาลา และประชาชนชาวตำบลท่าศาลา จัดพิธีสระเกล้าดำหัว
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาและภริยา โดยคณะผู้บริหาร และกลุ่มองค์กรต่างๆ
ในร่วมใจสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนา
และนอกจากนั้นยังสระเกล้าดำหัวบุคคล
สำคัญของตำบลท่าศาลา
ได้แก่ นายศิริพัฒน์ กาวิละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
นายสมบูรณ์ อินตา ประธานสภาเทศบาฯ
กำนันสมพงษ์ พรหมวิขัย กำนันตำบลท่าศาลา
นายวิเชียร พิมทอง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล
และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ
และขอพร สร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา

 


แสดงความคิดเห็น