สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

เทศบาลตำบลท่าศาลา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566)
เวลา 09.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา มอบหมายให้ นายสุรินทร์ ทาเกิด
ปลัดเทศบาล ตัวแทนพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับฝ่ายปกครอง อสม. และประชาชนท่าศาลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
ซึ่งมีพิธีเปิดงานโดยนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประธานในพิธี
จากนั้นมีการกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และได้เยี่ยมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 9 แห่ง


แสดงความคิดเห็น