สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ เพื่อซ้อมแผนการอพยพ หนีไฟ ให้กับนักเรียน เพื่อซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เมื่อประสบกับเหตุการณ์จริง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์
เพื่อซ้อมแผนการอพยพ หนีไฟ ให้กับนักเรียน
เพื่อซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เมื่อประสบกับเหตุการณ์จริง
โดยมี นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ออกให้ความรู้ในการดับเพลิงเบื้องต้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงโดยได้จำลองเหตุการณ์
เพลิงไหม้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น