สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา เพื่อทำนาแบบ นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า (parachute)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา
เพื่อทำนาแบบ นาโยน หรือ การปลูกข้าวแบบโยนกล้า
(parachute) เป็นอีกหนึ่งวิธีใหม่ในการทำนาในยุคปัจจุบัน
ซึ่งข้อดีของการทำนาโยนคือ การประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ต้องสูญเสียไปกับน้ำ ระยะห่างของต้นข้าวที่มีมากกว่า
ก็ทำให้ข้าวสามารถแตกกอได้ดีกว่า
และการเติบโตของต้นกล้าข้าวที่โยนลงไป
ก็ไม่หยุดชะงักเหมือนนาดำที่ต้องปักต้นกล้า
อีกทั้งยังใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่า
เทศบาลตำบลท่าศาลา ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
จะนำร่องให้ศูนย์การเรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลท่าศาลา
เป็นศูนย์สาธิตทางการเกษตรที่ผสมผสาน
การดำเนินงานแบบเดิมควบคู่กับการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer)และผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลท่าศาลาต่อไป


แสดงความคิดเห็น