สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมแสดงความยินดี และร่วมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี
และร่วมพิธีเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์
ต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน
เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ที่ต้องการจดทะเบียนที่ดินผ่านระบบออนไลน์
เชื่อมโยงกับจังหวัดกรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี
หนองคาย และบึงกาฬ ทำให้เกิดความสะดวกสบาย
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาทำธุรกรรมที่ดิน
โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
และเจ้าหน้าที่
ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ กรมที่ดิน ได้พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์
ซึ่งในปี 2565 ได้เปิดให้บริการจดทะเบียนที่ดินต่าง
สำนักงานแบบออนไลน์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงาน
และในปีนี้ได้ โดย นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน
กล่าวว่า กรมที่ดินจะขยายการให้บริการดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้นเพื่อบริการประชาชนให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ
อีกทั้งได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชน
ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
ที่หลอกโพสต์รูปขายที่ดินทางอินเทอร์เน็ต
หรือมิจฉาชีพที่หลอกให้คลิกลิงค์เพื่อโจรกรรมข้อมูล
ส่วนผ่านทางไลน์ ใช้ในการดูดเงิน หรือ
โอนเงินออกจากบัญชี ซึ่งขณะนี้มีประชาชน
ที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อแล้วเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเอง
โดยได้เน้นย้ำว่ากรมที่ดิน ไม่มีนโยบาย
ให้พนักงานติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
เพื่อทำธุรกรรมใดๆ ทั้งสิ้น และหากประชาชนท่าน
ใดที่ต้องการซื้อที่ดิน
ให้ตรวจสอบข้อมูลกับทางสำนักงานที่ดิน
ในพื้นที่ใกล้เคียงให้ถูกต้องก่อนการซื้อขายทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยและไม่ถูกหลอก


แสดงความคิดเห็น