สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.อัญชลี เจริญพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566
นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
ร่วมแสดงความยินดีกับน.ส.อัญชลี เจริญพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2566 ณ.โรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น