สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย ลายผ้าพระราชทานและลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล
ร่วมเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทย
ลายผ้าพระราชทานและลายผ้าอัตลักษณ์
ประจำจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี


แสดงความคิดเห็น