สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีปล่อยปลา เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าศาลา
ฝ่ายปกครอง (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน) ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์
วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการตลาดท่าศาลา
กลุ่มสตรีตำบลท่าศาลา อสม รพตส อปพร และ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ร่วมลงนามถวายพระพร และพิธีปล่อยปลา
เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามแถลงการณ์
สำนักพระราชวังเรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา
ทรงพระประชวร
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565
เพื่อเป็นการรวมใจไทยทั้งชาติในการ
แสดงความจงรักภักดี
และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ให้หายจากพระอาการประชวร นั้น
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์
เทศบาลตำบลท่าศาลา
และเวลา09.45 ร่วมพิธีปล่อยปลาหมอและปลาดุก
โดยตามความเชื่อนั้นการปล่อยปลาหมอไทย
โบราณเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
และปล่อยปลาดุก เชื่อว่าจะทำให้ศัตรู
คู่แข่งแพ้พ่าย ภัยอันตรายจะไม่สามารถ
เข้ามากล้ำกราย ได้
ณ บริเวณฝายมังกะลาโป่ หมู่ที่ 2
บ้านศรีบัวเงิน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น