สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอย และศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองหอย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอย และศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลหนองหอย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์บริการประชาชนและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองหอย


แสดงความคิดเห็น