สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการสร้างเครือข่ายการ มีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกัน อาชญากรรมระดับตำบล

วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
ตามโครงการสร้างเครือข่ายการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกัน
อาชญากรรมระดับตำบล ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ: งานป้องกัน


แสดงความคิดเห็น