สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มอบหมายให้นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ ถ่ายทอดภูมิปัญญา(ครั้งที่ 1)

วันที่ 10 มีนาคม2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลามอบหมายให้นายพจน์ สิงหราช รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ
โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม
ถ่ายทอดภูมิปัญญา(ครั้งที่ 1)
(ด้านอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง)โดยกองการศึกษาณ อาคารศาลาสหกิจ
และนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมแยก-ออมบุญให้กับสมาชิกได้ร่วมคัดแยกขยะจากที่บ้านเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมมาให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายมาตรา40 และสำนักปลัดได้ live สด ผ่านเพจเทศบาลตำบลท่าศาลาให้ประชาชนในตำบลได้รับชมอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น