สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มอบหมายให้นายธวัชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ให้กับ นักศึกษาจากกศน.ตำบลวัดเกตุ ตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดเก็บขยะในครัวเรือนและชุมชน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นายธวัชัย กันทะวันนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ให้กับ
นักศึกษาจากกศน.ตำบลวัดเกตุ
ตามโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดเก็บขยะในครัวเรือนและชุมชน
ณ คริสตจักรเด่นดำรงธรรมตำบลวัดเกตุ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยบรรยายสร้างความรู้
และสร้างวินัยของคนในชุมชน มุ่งสู่
การจัดเก็บขยะอย่างยั่งยืน ตามหลัก 5 R
ภาพ/ข้อมูล : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


แสดงความคิดเห็น