สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วมรายการ ทางสถานี Nbt north เชียงใหม่ รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
มอบหมายให้นางพรรณี พรหมวิชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
ร่วมรายการ ทางสถานี Nbt north เชียงใหม่
รายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มี.ค. 2566
NBT ภาคเหนือวันนี้ อู้จ๋าในเรื่อง ทำบุญปล่อยปลามหากุศล
รายได้สมทบทุนเพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับกิจกรรม“ทำบุญปล่อยปลามหากุศล รายได้สมทบทุน
เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่”
กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น. ณ ฝายมังกาละโป่ (ท่าน้ำแม่คาว)
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถร่วมทำบุญ
ห้องสมุดประชาชน อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หรือทำบุญตามจิตศรัทธา


แสดงความคิดเห็น