สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สืบชาตาหลวงและงานประเพณีใส่ขันดอกไม้ 108 บูชาคุณหลวง ประจำปี 2566

วันที่10 มิถุนายน 2566 เวลา17.30น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ สืบชาตาหลวงและงานประเพณีใส่ขันดอกไม้ 108 บูชาคุณหลวง ประจำปี 2566 ณ วัดบวกครกหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายธนกฤต มหามีวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ในนามของฝ่ายจัดงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานร่วมกับคณะทำงาน และคณะศรัทธาวัดบวกครกนอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพุทธศาสนิกชนชาวตำบลท่าศาลาร่วมกิจกรรมในโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสรงน้ำพระธาตุ งานใส่ขันดอกไม้108 เพื่อบูชาคุณหลวง ประจำปี 2566 นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่าวัดบวกครกหลวงเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยทุก ๆ ปี ชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยว จะร่วมกันสรงน้ำพระธาตุใส่ขันดอกเพื่อบูชาคุณหลวงและยังทำนุบำรุงพระพุทธศานาอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวชุมชนวัดบวกครกหลวงอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น