สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฝาง

เมื่อวันพฤหัสที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. อำเภอฝางได้จัดการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอฝาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธี และมี  หัวหน้าหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนัน ทุกตำบล ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน


แสดงความคิดเห็น