สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น


แสดงความคิดเห็น