สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเล็น เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ แบบไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน


แสดงความคิดเห็น