สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


ประกาศเทศบาลตำบลเชิงดอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน1คัน


แสดงความคิดเห็น