สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลองค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566
นาย จำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เข้ารับพิธีมอบโล่ประกาศเชิดชูเกียรติ
รางวัลองค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่าย
ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดเชียงใหม่
และโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ
เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยในการจัดกิจกกรมในครั้งนี้
มีบุคลากรตำบลท่าศาลาเข้ามอบ
โล่ประกาศเชิดชูเกียรติ จำนวน 9 รายได้แก่
1.นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
2.นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
3.กำนันสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา
4.นายเกตุ จินะวงศ์
5.นายวรดล อินปา
6.นายสนิท จินะวงศ์
7.นายธณกฤต มหามีวรรณ
8.นายโอภาส ก้อนยะ
9.นายวิชัย กูลธรเธียร
โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วกิจกรรม
สืบเนื่อง 31 พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก


แสดงความคิดเห็น