สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา
นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะ
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒
โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การกล่าวต้อนรับ
จากนั้น นาย นพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่
รายงานภาพรวมของการเลือกตั้งของจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
และการประชาชสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในวันที่ 14 พ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยคาดว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิร้อยละ 80 ของจำนวนประชากร
จากนั้น นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่
ได้รายงานข้อมูลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด มีจำนวน 235 หน่วย
โดยมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าจำนวน 10,915 คน
มาใช้สิทธิ จำนวน 10,327 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 94.61% ของผู้มาใช้สิทธิล่วงหน้าและ ผู้ที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 5.39%


แสดงความคิดเห็น