สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายสมบูรณ์ บุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา

วันที่ 12 มีนาคม 2566 นายสมบูรณ์ บุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยนายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกีฬา
ท่าศาลาสัมพันธ์ ชุมชนสมัครสมานสามัคคีครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้หันมาใช้เวลา
ว่างในการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพ ปราศจากโรคภัยและห่างไกลจากยาเสพติด
อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคีในชุมชน และเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มเยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาท่าศาลาสัมพันธ์
ชุมชนสมัครสมานสามัคคี ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาสากล
ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน เปตองชาย เปตองหญิง
กีฬาพื้นบ้าน และการประกวดกองเชียร์ เพื่อสร้างความสนุกสนาน
และความสามัคคีในหมู่หมู่บ้าน สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
อาศัยอยู่ในภายในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา
จำนวน 6 ทีม
ได้แก่ 1 ทีมหมู่บ้านบวกครกหลวง
2 ทีมหมู่บ้านศรีบัวเงิน
3 ทีมหมู่บ้านดอนจั่น
4 ทีมหมู่บ้านดอนจั่นพัฒนา
5 ทีมหมู่บ้านบวกครกหลวงพัฒนา และทีมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าศาลา


แสดงความคิดเห็น