สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์กีฬาผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา09.00น.
นายจำรัส คำราพิศ นายเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์กีฬาผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาณ เทศบาลตำ
ในนามของศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
และได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศาลา
ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ กีฬาผู้สูงอายุครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาและการออกกำลังที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลาย
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคี
และเชื่อมความสัมพันธ์กลุ่มสมาชิกศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา
โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 4 ประเภท ได้แก่ กีฬาแชร์บอล กีฬาปิดตาตีหม้อ กีฬาเตะปี๊บ และกีฬาตักน้ำใส่ขวด การประกวดขบวนพาเหรด และการประกวด กองเชียร์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและความสามัคคี
ในหมู่คณะสมาชิกศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลาที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวน 4 ทีม ได้แก่ 1 สีแดง 2.ทีมสีชมพู 3. ทีมฟ้า และ 4 ทีมสีเหลือง โดยการแข่งขันกีฬา
เป็นไปด้วยความสนุกสนาน และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย


แสดงความคิดเห็น