สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

เช้าวันที่(28 พ.ค. 66)
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนราชการ และนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน
เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจ
ด้านการศึกษาอีกทั้งนำเงินรายได้
สมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ตลอดจนเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนหันมา
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น