สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา ร่วม กิจกรรม Big Day รณรงค์โค้งสุดท้ายให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง งดซื้อสิทธิ ขายเสียง มุ่งสู่ “การเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ”

วันนี้ (9 พ.ค. 66) ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
และนายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลท่าศาลา
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลท่าศาลา
ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day)
เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือน
และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเลือกตั้ง รวมทั้งพิษภัยของการซื้อสิทธิขายเสียง
โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งได้ร่วมเดินขบวนรถ 9 คัน
ออกจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปตามถนนพระปกเกล้า
เลี้ยวซ้ายผ่านถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่ข่วงประตูท่าแพ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกประชาสัมพันธ์
รณรงค์กิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ (Big Day)
ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 14 พ.ค.66


แสดงความคิดเห็น