สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสระเกล้าดำหัว พระสงฆ์วัดในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลา และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่20เมษายน2566 เวลา13.30 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมสระเกล้าดำหัว
พระสงฆ์วัดในเขตพื้นที่ตำบลท่าศาลาและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นศิริมงคลในช่วงปี๋ใหม่เมืองล้านนา


แสดงความคิดเห็น