สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการ การพัฒนาศักยภาพ ทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนา

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ
ทางธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนา
ณ ห้องประชุมชั้น 3 โดยผู้ประกอบการ
ในตำบลท่าศาลา ใน ระยะที่ 2
ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ
และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โคมล้านนา
ตำบลท่าศาลาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นหัวหน้าโครงการรวมถึงการพัฒนาโมเดล
ทางธุรกิจใหม่ (New Value Chain) ในการประกอบ
การผลิตโคมล้านนาที่มีคุณภาพสูง (Premium)ต่อไป


แสดงความคิดเห็น