สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ จากกรณีโรงเรือนปลูกกัญชา ที่อยู่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
จากกรณีโรงเรือนปลูกกัญชา
ที่อยู่ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ต่อมาเวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรี
ได้รับเรื่องและสั่งการให้นายพจน์ สิงหราช
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
พร้อมนายธวัชชัย กันทะวันนา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ
ฝ่ายกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสื่อมวลชน
จากการตรวจสอบว่า โรงเรือนปลูกกัญชาไม่ได้ขออนุญาต
ประกอบกิจการฯลและจากการตรวจสอบแต่ละ
โรงเรือนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของกัญชาเรียบร้อยแล้ว
และเจ้าของกิจการได้กล่าวว่า จะดำเนินการหยุดกิจการไว้เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป


แสดงความคิดเห็น