สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา พร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับปีนี้ขบวนรถบุปผชาติ ในงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ขบวนรถบุปผชาติของอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับอปท. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานในสมเด็จ พระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และได้รับชนะเลิศ ประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย สำหรับเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ/ทีมข่าวเฉพาะกิจงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น