สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุม โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าศาลาสัมพันธ์ ชุมชนสมัครสมานสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 13.30 น.นายจำรัส คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการประชุม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าศาลาสัมพันธ์
ชุมชนสมัครสมานสามัคคี
ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
,ฝ่ายปกครอง ตัวแทนโรงเรียน
และกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลท่าศาลา
ได้ร่วมกันปรึกษาหารือกำหนด
การจัดการแข่งขันกีฬา
และได้แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ดังนี้
การแข่งขันกีฬาสากล
( ฟุตบอล / เปตอง ) กำหนดจัดแข่งขัน
รอบคัดเลือกวันที่ 7-9 มีนาคม 2566
และรอบตัดเชือก วันที่ 10 มีนาคม 2566
และชิงที่ 3/ ชิงชนะเลิศ
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (ช่วงเช้า) สำหรับการจัดแข่งขันกีฬา
ท่าศาลาสัมพันธ์ชุมชนสมัครสมานสามัคคี
ประจำปีงบประมาณ 2566
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี
ในชุมชนและค้นหาตัวแทนนักกีฬา
ของตำบลท่าศาลาต่อไป


แสดงความคิดเห็น