สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร

วันที่ 25สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลท่าศาลาพร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา โดยได้มีการประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการดำเนินงาน แบบส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการต่างๆเพื่อพัฒนา ตำบลท่าศาลาในโอกาสต่อไป


แสดงความคิดเห็น