สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการ ขับขี่อย่างปลอดภัยถูก กฎจราจรและลดความเสี่ยง จากอุบัติเหตุในการเดินทาง

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมการส่งเสริมการ
ขับขี่อย่างปลอดภัยถูก กฎจราจรและลดความเสี่ยง
จากอุบัติเหตุในการเดินทาง
ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา
โดยนายสมพงษ์ พรหมวิชัย กำนันตำบลท่าศาลา
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
จจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง
สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง
ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุ
เช่น พฤติกรรมการขับขี่
ยานพาหนะในขณะดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โดยได้รับเกียรติจาก
พ.ต.ท.วีระยา วงค์แก้ว สารวัตร
กลุ่มงานจราจร
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
และร.ต.อ.กันย์กวีร์ กนกทิพยกุล
รองสารวัตรกลุ่มงานจารจร
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ
จากคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ มีฝ่ายปกครอง 5หมู่บ้าน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านศรีบัวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา
ประธาน อสม. และสมาชิกอสม.ตำบลท่าศาลา เข้าร่วม


แสดงความคิดเห็น