สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายธรรมะ)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา ณ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการคุณธรรมจริยธรรม
(ค่ายธรรมะ)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
ณ วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย
โดยเข้ากราบนมัสการ พระพุทธิญามุนี
เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา
โดยนำผู้สูงอายุสมาชิกศูนย์สร้างสุขเข้ารับฟังธรรมบรรยาย
“หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข”
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลาต่อไป
ภาพ/เรียบเรียง:งานประชาสัมพันธ์
ข้อมูล: งานสวัสดิการสังคม


แสดงความคิดเห็น