สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกองการศึกษาร่วมพิธีเปิดกีฬาประชาชนตำบลแม่เหียะ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าศาลา คณะผู้บริหาร
และผู้อำนวยการกองการศึกษา
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งการกุศล
สันโป่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1ประจำปี 2566
(SANPONG MINIMARATHON 2023)
ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสันโป่ง
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประธานในพิธีฯ ให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง
ระยะ10 กมและ6 กิโลเมตร
และยังได้รับเกียรติจาก
สจ สมบูรณ์ บุญเรือง สอบจ.เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


แสดงความคิดเห็น