สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมศูนย์สร้างสุขตำบลท่าศาลา ณ อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลาโดยได้รับเกียรติจาก คุณลำดวน มหาวัน และทีมงาน จากมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพสำนักงานภาคเหนือที่มาให้ความรู้เรื่องปัญหาของสภาพแวดล้อมที่พบเจอในปัจจุบันและกิจกรรมระดมความคิดการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยเน้นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การออกกำลังกาย ยืดเส้น ยืดสายและเช็คความพร้อมสมาชิกศูนย์สร้างสุขโดยในวันนี้
– กิจกรรมการแสดงของสมาชิก
กลุ่มที่ 1 : กลุ่ม 4 ดอกมะลิซ้อน
กลุ่มที่ 2 : กลุ่ม 2 ส.ส. สร้างสุข
กลุ่มที่ 3 : กลุ่ม 10 ดาวเรือง
และนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดกิจกรรมแยก-ออมบุญให้กับสมาชิก
ได้ร่วมคัดแยกขยะจากที่บ้านเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนและสำนักปลัดได้จัด”กาดนัดสีเขียว ศูนย์สร้างสุข” โดยให้สมาชิกนำสินค้ามาจำหน่าย
เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย
นอกจากนั้นยังlive ผ่านเพจเทศบาลตำบลท่าศาลาให้ประชาชนในตำบลได้รับชมอีกด้วย


แสดงความคิดเห็น