สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


นายกจำรัส คำราพิศเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและผอ.กองการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งลูกน้อยสู่โลกกว้าง ครั้งที่11 และงานครอบครัวศรีชัยวัลย์ ครั้งที่13 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์

วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา9.30น.
นายกจำรัส คำราพิศเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารและผอ.กองการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งลูกน้อยสู่โลกกว้าง ครั้งที่11 และงานครอบครัวศรีชัยวัลย์ ครั้งที่13 ประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนอนุบาลศรีชัยวัลย์ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


แสดงความคิดเห็น